protestantse gemeente Weert-Budel

ORDE VAN DIENST met Heilig Avondmaal

Zondag 6 oktober 2019
voor de Bethelkerk in Weert

welkom en mededelingen

Muziek en stilte

Bemoediging en drempelgebed

Lied: ♫ Psalm 33: 1 en 2 (Kom nu met zang)

Thema: Gedenken

Gebed om ontferming

Lied: ♫ Psalm 33: 8

Groet

Gebed vooraf aan de Schriftlezing

Lied: ♫ Psalm 119: 40 (Uw woord is als een lamp)

Kindermoment

Kinderlied ♫ Laat de kinderen tot mij komen

Kinderen naar de Kindernevendienst

Lezing: Lucas 22: 14-19

Lied ♫ 339a (U komt de lof toe)

Preek ‘Gedenken’

Lied ♫ 381: 1, 2 en 6 (Genadig God die al mijn zwakheid weet)

Dankgebed – Voorbede – stilte

♫ Perzisch lied

Collecte

Kinderen terug

Avondmaal

Lied ♫ 377: 1 en 5 (Zoals ik ben, kom ik nabij)

Lied ♫ 413: 2 (Alles wat u prijzen kan)

Lied ♫ 568a (Ubi caritas) bij vormen kring


Slotlied ♫ 413: 1 en 3 (Grote God wij loven u)

Zegen en gezongen amen