Kerstochtenddienst 25 december 2020 om 10.00 uur

Orde van dienst
protestantse gemeente Weert-Budel
Kerstochtend 25 december 2020 om 10.00 uur, deze dienst wordt ook online uitgezonden
Voorganger: ds. Jolien Leeffers-van der Ploeg
Organist: Ellen de Putter

 

Welkom, mededelingen

Muziek, stilte

Bemoediging en drempelgebed

♫ Lied Luid klokjes

Inleiding dienst

♫ Lied Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht

Film 1 kerst/nieuwjaarsgroeten

Gebed

Film 2 kerst/nieuwjaarsgroeten

♫ Lied 513: 1 (God heeft het eerste woord)

Lezing Joh. 1: 1-12 BGT

Lied 477: 3 (Het licht van de vader)

Film 3 kerst/nieuwjaarsgroeten

♫ Lied 469: 1, 5 (Ik ben een engel)

Kerstevangelie

♫ Lied 469: 15

Film 4 kerst/nieuwjaarsgroeten

♫ Lied 477: 5 (Zingt aarde en hemel)

Verhaal

Film 5 kerst/nieuwjaarsgroeten

Film 6 kerst/nieuwjaarsgroeten

Gebed, Onze Vader

Collecte mededeling

♫ Film Perzisch lied Kerst

♫ Slotlied 486: 1, 2, 4 (Midden in de winternacht)

Zegen

C:\Users\jolie\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\kerst plaatje.jpg