Kijk op geloof gespreksgroep – algemene informatie

Kijk op geloof

Sinds 10 oktober 2018 bestaat de gespreksgroep “Kijk op geloof”

Iedere tweede woensdagochtend van de maand om 9.30 uur komen we samen in de consistorie van de Bethelkerk.

We bespreken steeds twee hoofdstukken uit dit boek van Henri Veldhuis.

Van harte welkom!

Contact: ds. Jolien Leeffers 06-27550194