2018-10-01 Loeppotjes voor kinderen in het AZC

1 oktober 2018 Uit Door Bethelkerk Weert

Loeppotjes voor de kinderen in het AZC

Bij de intrededienst van Jolien als predikant bij de Bethelkerk, in het Franciscushuis was er één collecte. De opbrengst was ongeveer € 500. Dit geld was bestemd voor de kinderen van het AZC in Weert. Zij en hun ouders mogen weten dat er buiten het AZC mensen zijn die aan hen denken.

In overleg met het AZC kregen de kinderen in oktober 2018 een excursie naar het Milieucentrum en ontvingen ze allemaal een loeppotje. Een groot succes! Met dank aan de diaconie die dit het georganiseerd.

C:\Users\jolie\AppData\Local\Packages\microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe\LocalState\Files\S0\357\IMG_1803[11004].JPG