MDO bericht uit Colombia: Particuliere school

deel bericht:

We willen langzaam maar zeker doorgaan met het maken van een cultuuromslag. De leerkrachten zien het belang ervan in en een grote groep ouders ook.

Maar we hebben nog steeds een behoorlijke grote groep ouders die vinden dat onze school meer moet functioneren als kinderopvang en dat ze niet te veel moeten worden lastiggevallen met alles wat met onderwijs te maken heeft. Dat ze hun leven en dat van hun kinderen inrichten zoals zij het willen. Ze staken hier om niets en als het regent dan komt er niemand het huis uit. Dus gaan ze dan ook niet naar de school.

Dat kan ik ze niet kwalijk nemen omdat ze geen flauw benul hebben wat onderwijs inhoudt. Maar we werken er heel hard aan om ze duidelijk te maken dat we verwachten dat ze hun gedrag gaan veranderen.

Daarom heb ik deze week het onderstaande bericht naar deze ouders gestuurd.

Beste ouders wij zijn een particuliere school.

Waarom? Omdat het onderwijs in Colombia een van de slechtste in Zuid Amerika is.

Maar we willen goed onderwijs geven. We zijn niet geïnteresseerd in politiek. We staken niet, we zijn ook open als het regent, we maken ons zorgen over de toekomst van Uw kind.

Er zijn ouders die een sponsorkind hebben en die hun kind niet met regelmaat naar de school sturen. Die het niet nodig vinden om een bedankbriefje naar de sponsor te sturen.

Mijn advies aan deze ouders. Betaal de 600.000 pesos die de sponsor voor Uw kind betaald zelf of stuur je kind naar een andere school.

Niemand gaat voor mij naar de school. Het is Uw kind. De missie van mij is om U te helpen zodat we samen een toekomst voor Uw kind kunnen realiseren.

Hoogachtend

Adriaan vd Velden

 

Estimados padres, somos una escuela privada.

¿Por qué? Porque la educación de Colombia es una de las peores de Sudamérica.

Pero queremos brindar una buena educación. No nos interesa la política. No estamos en huelga, también estamos abierto cuando llueve, nos preocupa el futuro de su hijo.

Hay padres que tienen un niño apadrinado, que no envían a su hijo al colegio o que no consideran necesario enviar una carta de agradecimiento al apadrinado.

Mi consejo para estos padres, paguen los 600.000 pesos que paga el padrino para su hijo o manden su hijo a otra escuela.

Nadie va a la escuela para mí. Son los hijos de ustedes. La misión mía es ayudar un buen futuro para sus hijos.

Atenidamente Adrian.