MDO Bericht uit Colombia: Respect

deel bericht:
  [bws_pdfprint display=”pdf,print”]

Respect

We hebben de afgelopen week wat af vergaderd en dat heeft in ieder geval een hoop duidelijkheid gebracht. Het belangrijkste is dat de leerkrachten zelf akkoord zijn gegaan met een salarisverlaging. We hadden de keus, of salarisverlaging of een einde maken aan het voedselprogramma.

We bezorgen elke maand aan 15 gezinnen een voedselpakket waardoor ze elke dag de beschikking hebben over 2 maaltijden. Heel veel respect voor de leerkrachten die unaniem aangaven dat het voedselprogramma voorrang heeft. Heel veel respect omdat ik weet dat we een paar leerkrachten hebben die het financieel zwaar hebben. Die moeten nu ook hopen op hulp van anderen. Zelf heb ik afgezien van de huur van de school maar daar begin ik al aan te wennen en ik kan dat doen met mijn buik vol. Geen enkel probleem.

We gaan ook voor digitaal onderwijs. De regering heeft verordend dat alle scholen weer open moeten. Dat was ook wel nodig omdat 45% van de Colombiaanse kinderen sinds het begin van de crisis geen onderwijs hebben gevolgd. Ze hebben daar ook bij aangetekend dat de scholen klaar moesten zijn om veilig onderwijs te kunnen geven. Voldoende handwas punten en het beschikbaar stellen van mondkapjes en gel. Dus de helft van alle scholen in Colombia zijn nog steeds dicht. Maar het ergste is de afstand van 1,5 meter tussen elkaar. Daarvoor moeten de klassen opgesplitst worden en kunnen de kinderen nog maar 2 of 3 keer per week naar de school. Daarbovenop komt nog het aantal ouders dat hun kind niet naar school wil sturen omdat we elke dag nog dik boven de 100 coronadoden hebben. Door al deze regels is het vrijwel zeker dat we zeker 50% aan onderwijstijd gaan inleveren. Wij hadden als een van de weinige scholen echter wel goed virtueel onderwijs. De hele week en met zeker 95% participatie van de kinderen. We moeten het nu wel gaan opfrissen. Het is begrijpelijk dat een gedeelte van de ouders er genoeg van hebben om hun kinderen de hele dag thuis te hebben die ze dan ook nog moeten helpen met hun onderwijs.

Dus moeten we ons virtuele onderwijs attractiever zien te maken. Meer video’s, meer projecten, meer groepsopdrachten zodat de kinderen weer meer contact met elkaar krijgen voor meer onderlinge communicatie. We weten dat de kwaliteit niet hetzelfde is als met klassicaal onderwijs maar we zijn het er allemaal mee eens dat dit nu de beste oplossing is.