MDO Bericht uit Colombia: Tegengas

deel bericht:

We hebben heel veel werk op onze hals gehaald met de kennistoetsen.
Ik had wel het nodige verwacht, maar het is een stuk meer geworden dan dat we vooraf ingeschat hadden. Dus gaan we een paar versnellingen terugschakelen om alles op te kunnen lossen.

We leven hier in een maatschappij waar veel van onze leerlingen amper normen en waarden hebben meegekregen. Dat maakt het voor onze leraren extra moeilijk als er dan iemand komt die tegen  ze zegt dat ze dezelfde kwaliteit van onderwijs moete gaan geven als op de goede privéscholen hier.

Ze hebben veel leerlingen die van huis uit weinig mee hebben gekregen. Discipline hebben we het al overgehad, maar ook gedrag en houding moet bij een behoorlijk aantal kinderen veranderen.
Daar zijn we volop mee bezig en ik heb alle vertrouwen dat onze leerkrachten dit op kunnen lossen.

De omgangsvormen zijn hier iets anders. Als je hier niet doet wat de leerkracht vraagt dan loop je het risico op een heel dik probleem. Dan zie je de lieve juffrouw veranderen in een persoon waar je geen ruzie mee wil krijgen. Dat is hier heel normaal en de ouders verwachten dat ook van haar.

Maar we hebben ook veel kinderen met een rugzak. Onze persoonlijke aandacht voor de kinderen heeft op veel ouders de nodige aantrekkingskracht opgeleverd voor onze school. Daar hebben we nooit voldoende aandacht voor gehad en daar krijgen we nu de rekening voor gepresenteerd.
De eis en stelling dat geen enkel kind zonder voldoende kennis overgaat naar een volgende groep gaat bij hen problemen opleveren.

Ik begin nu brieven te krijgen van de leerkrachten over deze kinderen en ze vragen terecht de hulp van mij om deze op te lossen.
We maken U, als sponsor, graag deelgenoot van deze problemen.

 

San Bernardo del viento
Mayo 18 2023

Escuela Liceo San Bernardo

 

Señor patrocinador de la niña. María Guadalupe Carmona Arias
Yo Esther Correa Padilla ,como maestra de la niña manifiesto mi preocupación por el bajo rendimiento académico que está presentando la niña, y el poco apoyo que la niña recibe en casa ,

La niña aparte de eso presenta conducta no apropiada con sus compañeritos.

A raíz de toda esta situación yo me dirijo donde una tía de la niña ,ya que la mama y el abuelo con quien vive la niña no son personas aptas para el cuidado y atención de ella,

La madre sale y se pierdo los fines de semana a tomar tragos y el abuelo un señor de 69 años también sale a pelear gallos y llega borracho y él es el único que duerme con la niña y eso no es sano para María Guadalupe , la tía coloco la denuncia en la comisaria de familia ,donde están haciendo seguimiento a todo este proceso ,

Para enviar a la niña a un hogar sustituto. La niña es sana, muy inteligente ya va a cumplir 7 años y se ve bien de salud.
Espero le puedan entregar la niña a la tía, que es una persona de bien y está en condiciones
económicas y mentales para tenerla, yo seguiré informando sobre esta situación.

Esther Correa

 

 

San Bernardo del viento
18 mei 2023

 

School Liceo San Bernardo

Geachte sponsor van het meisje, Maria Guadalupe Carmona Arias

Ik, Esther Correa Padilla, lerares van het meisje, wil graag mijn bezorgdheid delen over de slechte schoolprestaties die het meisje laat zien. Maar ook over de weinige steun die het meisje thuiskrijgt.

Het meisje vertoont bovendien ongepast gedrag tegenover haar klasgenoten.

Hierdoor ben ik naar een tante van het meisje gegaan, aangezien de moeder en de grootvader bij wie het meisje woont geen geschikte mensen zijn voor de zorg en aandacht voor haar.

De moeder gaat graag uit en komt dikwijls dronken thuis, als ze al thuiskomt. De grootvader, een 69-jarige man gaat ook veel naar hanengevechten en ook hij komt dikwijls dronken thuis.
Omdat hij dikwijls de enige die met het meisje slaapt is dat een situatie die niet goed is voor María Guadalupe.

De tante heeft een klacht ingediend bij de familiepolitie die nu de hele situatie volgen en die gaan proberen om het meisje naar een pleeggezin te sturen. Het meisje is gezond, zeer intelligent en staat
op het punt 7 jaar oud te worden en ziet er goed uit.

Ik hoop dat ze het meisje naar haar tante willen sturen omdat zij een fatsoenlijk persoon is die financieel en mentaal voor haar kan zorgen.
Ik zal over deze situatie blijven rapporteren.

Esther Correa