MDO Bericht uit Colombia: Zaaiproject (2)

deel bericht:

Dit is de informatie die de leerkrachten, de ouders en de kinderen hebben gehad voor het zaaiproject.

Om het zaaiproject goed te kunnen volgen heb ik minimaal eens in de 4 weken een evaluatie nodig van het project.

Welke zaden er gezaaid zijn, hoeveel er zijn uitgekomen, waarom er zaden zijn die niet zijn uitgekomen. Deze opnieuw inzaaien en aangeven wat er gedaan is om ze nu wel uit te laten komen.

Wanneer de plantjes zijn uitgezaaid en hoe. Wat er gedaan is en moet worden gedaan om er een oogst mee te behalen. Wat de opbrengst is aan groenten van een zakje zaaigoed in kilo’s en in geld. Een evaluatie van wat goed is gegaan en wat niet goed is gegaan van elke groente en wat er moet gebeuren om de volgende keer alles goed te laten gaan.

We gaan net zolang door totdat elke zakje zaaigoed een optimale opbrengst gegarandeerd.

Het hele project moet goed beschreven en gedeeld worden met de leerlingen en hun ouders. Met de opgedane kennis moet eenieder in staat zijn om voedsel en inkomen te realiseren.

Het machtigste wapen wat er bestaat is kennis.

Ik had niet verwacht dat dit project met zoveel enthousiasme zou worden ontvangen. Zeker niet na het moeizame begin. We begonnen met 3 klassen maar dat zijn er nu 6 geworden. Alle kinderen wilden deelnemen. Het hele dorp weet dat we een schooltuin hebben en zijn nieuwsgierig geworden. Ik krijg ook foto,s van inwoners die ook ingezaaid hebben thuis. We hebben nu 6 groentesoorten gezaaid en gaan door totdat alle zaden worden omgezet in eten.

We zijn alweer bezig met het volgende project, het belang van gezonde voeding. We kunnen wel groenten zaaien maar de kinderen hier hebben nog nooit groenten gegeten en dus moeten we uit gaan leggen hoe belangrijk dit is voor hun gezondheid.

We gaan door totdat we die vervloekte honger onder controle krijgen.

De tomatenzaden zijn de eerst die uitgekomen zijn.