Zondag 12 mei 2019

6 mei 2019 Uit Door Bethelkerk Weert

Zondag 12 mei 2019 (Doop Hugo en Floor en Heilig Avondmaal)

Welkom en mededelingen

Muziek en stilte

Bemoediging en drempelgebed

Psalm 100: 1, 2 en 4 (Juich Gode toe)

Inleiding thema ‘De Goede Herder’

Gebed om ontferming en voor de Schriftlezing

Bijbelverhaal voor de kinderen

Kinderlied Jezus is de goede herder

Kinderen naar de kindernevendienst

Lezing Psalm 23

Lied 23b: 1, 2 en 5 (De Heer is mijn herder)

Lezing Joh. 10: 23-30

Lied 653: 1 en 6 (U kennen uit en tot u leven)

Verkondiging

Orgelspel

Lied 657: 1, 2 en 4 (Zolang wij ademhalen)

Gebed

Collecte

Kinderen komen terug met het doopwater

Lied 348: 1 en 3 (Heer van uw kerk)

Doop

Lied 348: 9

Avondmaal

Lied 413: 2 (Alles wat u prijzen kan)

Lied 568a (Ubi caritas) bij vormen kring

Slotlied Psalm 103: 5 (Zoals een vader)

Zegen en gezongen amen

de goede herder