Zondag 14 maart 2021

Orde van dienst zondag  14 maart 2021 

Laetare PG Weert-Budel

Voorganger: Ds. Sophie Bloemert, Heerlen

Ouderling v.dienst Jefta van Garderen

Organist : dhr N. van Herpen

Kerkelijke kleur: paars (bij afwezigheid van roze)

Orgelmuziek

Welkom door ouderling van dienst

Ontsteken kaars

Orgelspel

stilte

Bemoediging en drempelgebed door ouderling van dienst

♫ Lied: psalm 122: 1 en 3: Hoe sprong mijn hart

Gebed om ontferming

Bestand Video van Youtube

Tekst:

Kom met het licht van uw vertrouwen
Kom met het licht van uw hoop
Kom met het licht van uw liefde
Ontferm u, Heer, ontferm u over ons.

Aandacht voor de kinderen

♫ Lied: 542: 1 en 4 : God roept de mens

Groet

Gebed bij de opening van de Schriften

Lezing NT: Philippenzen 2 : 1 – 11

♫ Lied: 848: 1 t/m 5 : Al wat een mens te kennen zoekt…

Bestand Video van Youtube

Tekst: Lied 848

Lezing Evangelie: Lucas 15 : 11 – 32

♫ Lied: 377: 1, 2, 4 en 6 : Zoals ik ben

Uitleg en verkondiging & orgelspel

♫ Lied: 546: 1, 4 en 5 : Wees blijde nu

Dienst van de gebeden;

(de intenties worden 3x afgewisseld met gesproken: Eeuwige God, wij bidden U verhoor ons)

Stil gebed en Onze Vader

Mededelingen en bericht over collecten

♫ Slotlied: 422: 1, 2 en 3 : laat de woorden

Zending en zegen

Orgelspel