Zondag 17 februari 2019

13 februari 2019 Uit Door Bethelkerk Weert

Bekijk hier de foto’s en een filmpje

Orde van dienst voor jeugddienst zondag 17 februari 2019

Welkom en mededelingen

Muziek en stilte

Votum en groet (gezongen)

Inleiding thema

Lied 8b Zie de zon zie de maan

Gebed

Lied Samen in de naam van Jezus

Filmfragment uit het leven van Jezus (2.30 min.)

Lied Lees je bijbel in diverse talen

Lezing: Joh. 3: 16

Preek “Feest”

Lied Hij kwam bij ons heel gewoon Opw. 268

Gebed

Onze Vader lied 1006

Lied ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God (canon)

Collecte voor KiA noodhulp, eigen erediensten en plaatselijk jeugdwerk

Slotlied 416: Ga met God

Zegen

Gezongen Amen