Zondag 17 maart 2019

16 maart 2019 Uit Door Bethelkerk Weert

protestantse gemeente Weert-Budel
ORDE VAN DIENST 2
voor de Bethelkerk in Weert

welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst)

OM TE BEGINNEN

orgelspel en stilte

bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

drempelgebed

AMEN

allen gaan staan

psalm 67: 1, 2

allen gaan weer zitten

smeekgebed

NADEREN OM TE HOREN

groet

De Heer zij met U
DE HEER ZEGENE U

gebed van de zondag

AMEN.

kinderlied

de kinderen gaan – met het licht van de paaskaars – naar de kindernevendienst

lezingen uit het oude testament Jeremia 7: 1-11 en 32: 8-15

lied 176: 1, 5

lezing uit het evangelie Lucas 20: 41-46

kort muziek

verkondiging

muziek

BIDDEN EN GEVEN

voorbeden

gezongen responsie; lied 367 e

stil gebed

onze Vader

inzameling der gaven

de kinderen komen terug uit de kindernevendienst

GEZEGEND OP WEG

allen gaan staan

lied 657: 1, 2

zegen, met gezongen ‘Amen’