Zondag 23 juni 2019

20 juni 2019 Uit Door Bethelkerk Weert

Orde van dienst voor zondag 23 juni 2019 Weert

Welkom en mededelingen

Muziek en stilte

Bemoediging en drempelgebed

Lied 89: 1 en 5 (Ik zal zo lang ik leef)

Thema: Uitgezonden om te getuigen, tot aan de wederkomst.

Gebed om ontferming en vooraf aan de Schriftlezing

Kindermoment

Lied 8b: 1, 2, 3, 4 en 5 (Zie de zon, zie de maan) (koortje)

Lied: Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw (koortje)

Begin van de kindernevendienst

Schriftlezing: Jesaja 11: 1-10

Lied: 772: 1-4 (Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien)

Schriftlezing: Mat. 10: 16-33

Lied: 756: 1, 6 en 7 (Laat komen, Heer, uw rijk)

Verkondiging

Orgelspel

Lied: 747: 1, 4 en 5 (Eens komt de grote zomer)

Gebed

Collecte

Kinderen terug

Lied Laat de kinderen tot mij komen (koortje)

Slotlied 418: 1, 2 en 3 (God schenk ons de kracht)

Zegen en gezongen amen

Kinderkoortje