Zondag 28 april 2019

deel bericht:
[bws_pdfprint display=”pdf,print”]

protestantse gemeente Weert-Budel

ORDE VAN DIENST

voor de Bethelkerk in Weert
zondag 28 april 2019

eerste zondag na pasen – quasimodogeniti

voorgangers: ds. Jan Compagner, Woerden

welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst)

OM TE BEGINNEN

orgelspel en stilte

bemoediging en drempelgebed

allen gaan staan

psalm: ♫ psalm 81: 1, 2, 3 en 4

allen gaan weer zitten

smeekgebed

gezongen kyrie: ♫ lied 301h

glorialied: ♫ lied 302: 1

NADEREN OM TE HOREN

groet en gebed van de zondag

….door Jezus Christus, onze Heer
AMEN.

kinderlied: ♫ lied 806

de kinderen gaan – met het licht van de paaskaars – naar de kindernevendienst

eerste lezing: Openbaring 7, 7 – 12

gradualepsalm: ♫ psalm 116: 1,2, 3 en 4

lezing uit de brieven: 1 Johannes 5, 4 – 10a

lied: ♫ lied 353

lezing uit het evangelie: Johannes 20, 19 – 23

acclamatie: ♫ lied 339a

verkondiging

muziek/orgelspel

lied: ♫ lied 644

BIDDEN EN GEVEN

voorbeden

met gezongen responsie: ♫ lied 368f

stil gebed

onze Vader

informatie over de collecten

inzameling der gaven onder orgelspel

de kinderen komen terug uit de kindernevendienst

GEZEGEND OP WEG

allen gaan staan

lied: ♫ lied 326

zegen, met gezongen ‘Amen’