Zondag 5 mei 2019

3 mei 2019 Uit Door Bethelkerk Weert

protestantse gemeente Weert-Budel

orde van Dienst

voor de Bethelkerk in Weert
zondag 5 mei 2019

Om te beginnen:

– Bemoediging en drempelgebed
– De Psalm: ♫ Ps. 33 vs. 1 en 2

– Het Smeekgebed: na elke intentie(er zijn er drie) zingen we als Kyrie: telkens de drie versregels van ♫ LB 301-A

– De lofprijzing: ♫ LB 652

Naderen om te horen:

– Groet

– Gebed

– Voor en met de kinderen: ♫ kinderlied 224

– Apostellezing: I Johannes 4 vs. 7 – 11

– Lied: ♫ LB 659

– Evangelie: Johannes 15 vs. 9 – 17

– Lied: ♫ LB 653 vs. 7

– Uitleg, verkondiging

– Muziek

Bidden en geven:

– Credolied: ♫ LB 146-C vs. 1, 3 en 7

– Gebeden, na elke voorbede als acclamatie ♫ LB 367-B(er zijn drie voorbeden)

– Inzameling van de gaven

– Slotlied: ♫ LB 657 vs. 1, 3 en 4

Wegzending en zegen:

Allen: Amen.

Opmerking: het is 5 mei. Wilhelminus P.M.