Zondag 21 april 2019

16 april 2019 Uit Door Bethelkerk Weert


Paasochtenddienst op zondag 21 april 2019 in Weert

Koor: Het moest volbracht

Welkom en mededelingen

Muziek en Stilte

Koor: O saviour of the world

Bemoediging en drempelgebed

Lied Psalm 118: 8 (De steen die door de tempelbouwers)

Inleiding op thema: Ingetogen paasfeest

Projectlied

Gebed

Lied De Heer is waarlijk opgestaan (met koortje) beurtzang: 1, 2, 4 en 6 koortje, 3, 5 en 7 allen

Kinderen naar de kindernevendienst

Koor: Christ being raised

Inleiding op lezing

Lezing Joh. 20: 1-9

Lied 627: 1-5 (Wij delen verdriet en zorgen) beurtzang: 1 en 5 allen, 2 en 4 vrouwen, 3 mannen

Verkondiging

Muziek

Lied 641: 1, 2 en 4 (Jezus leeft en ik met Hem)

Gebed, Stilgebed

Lied 369b Onze Vader

Koor: Because he lives

Collecte

Kinderen terug

Paasspel kinderen

Slotlied koor: U zij de glorie en kroon hem met gouden kroon

Zegen en gezongen amen

Koor: The Messiah – Hallelujah

Zalig Pasen