Orde van dienst zondag 14 februari 2021

Orde voor de dienst op zondag 14 februari 2021 in de Bethelkerk te Weert

Voorbereiding:

♫ Orgelmuziek

Bemoediging

Drempelgebed

♫ De Psalm: Ps. 31 vs. 1 en 4

Kindermoment

Kyrie-gebed: alleen gesproken tekst door vrg.

♫ Gloria: LB 146-A vs. 1 en 7

Woord…….:

Groet

Gebed

Lezing uit het evangelie: Marcus 1 vs. 40 – 45

♫ Lied: LB 391 vs. 1 en 2

Uitleg, verkondiging

Muziek

……… en antwoord:

Gebeden, geen acclamatie na de voorbeden

Toelichting inzameling bij uitgang

♫ Slotlied: LB 839

Wegzending en zegen – Allen: Amen(gesproken)