Orde van dienst zondag 20 december – online

Orde van dienst

protestantse gemeente Weert-Budel

ORDE VAN DIENST 2

voor de Bethelkerk in Weert 20 december 2020
Vierde Advent: rorate coeli, dauwt hemelen

OM TE BEGINNEN

Welkom en mededelingen

4e adventskaars wordt aangestoken

Toewijding

Muziek en stilte

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Drempelgebed

….. door Jezus Christus, onze Heer.
AMEN

♫ Lied psalm 19: 1 en 2 ‘De hemel roemt de Heer’

Gebed om ontferming

♫ Lied 463: 1 t/m 5 en 8

NADER OM TE HOREN

Groet

De HEILIGE zij met u
DE HEER ZEGENE U

Gebed vooraf aan de Schriftlezing

… door Jezus Christus, onze Heer.
AMEN

Lezing: 2 Sam 7: 4–16

♫ Lied 132: 1 en 8 ‘Heer, denk aan David en zijn eed’

Lezing uit het evangelie Luc 1: 26–38 (NBV)

♫ Lied 433: 1, 3, 4 ‘Kom tot ons, de wereld wacht’

Verkondiging

Muziek (orgelspel)

♫ Lied: 466: 1, 4 en 5 ‘O wijsheid, daal als vruchtbare taal!’

Voorbeden

Stil gebed

Onze vader

Collectedoelen:

1e Diaconie
2e Eigen erediensten
3e Missionair werk (landelijk)

De kinderen komen terug

GEZEGEND OP WEG

Slotlied: 437: 1, 2, 3 ‘Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer,’

Zegen en gesproken ’amen’