Orde van dienst zondag 25 Juli

protestantse gemeente Weert-Budel

ORDE VAN DIENST 2

voor de Bethelkerk in Weert

Welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst)

OM TE BEGINNEN

Orgelspel en stilte

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Drempelgebed

….. door Jezus Christus, onze Heer.
AMEN

♫ Psalm 107: 1, 2 en 3

Smeekgebed

♫ Glorialied 864: 1 en 5

Moment voor de kinderen alleen ♫ kinderlied 87: 1 en 4

NADEREN OM TE HOREN

Groet

De Heer zij met U
DE HEER ZEGENE U

Gebed van de zondag

….. door Jezus Christus, onze Heer.
AMEN.

Lezing uit Jesaja 1, 10-21

♫ Lied 32, 1, 2 en 4

Lezing uit het evangelie Lukas 7, 36-50

♫ Lied 152, 1 en 10

Verkondiging

Muziek

BIDDEN EN GEVEN

Voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

Afkondiging collecte (inzameling gaven bij de uitgang)

GEZEGEND OP WEG

Allen gaan staan

♫ Lied 416, 1 t/m 4

Zegen, met gezamenlijk gezongen ‘Amen’