Orde van dienst zondag 27 december 2020

Orde van dienst
protestantse gemeente Weert-Budel
Zondag 27 december 2020 om 10.00 uur, deze dienst wordt online uitgezonden
Voorganger: gemeenteleden
Organist: Mathieu Adriaens

Welkom en mededelingen
Muziek en stilte
Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Drempelgebed

… door Jezus Christus, onze Heer.
AMEN

♫ Lied 93 (De Heer is koning. Hij regeert altijd)

Smeekgebed, afkomstig uit lied 470

♫ Glorialied: 515: 1, 5, 6 en 7 (Een kind geboren te Bethlehem

NADER OM TE HOREN
Groet

De Heer zij met u
DE HEER ZEGENE U

Gebed van de zondag
… tot heil van iedereen op aarde,
vandaag en tot het einde van onze dagen
AMEN

Lezing uit het Evangelie: Lucas 2, 33-40
♫ Lied 159b (Nu laat Gij, Heer, mij gaan)

Verkondiging
Muziek
♫ Lied 527 (Uit uw hemel zonder grenzen)

BIDDEN EN GEVEN
Voorbeden

Stil gebed

Onze vader

Collecte(afkondiging)
1 collecte: oudejaarscollecte: liturgie

GEZEGEND OP WEG
♫ Lied 823 (Gij hebt, o Vader van het leven)

Zegen
met gesproken AMEN

Na de zegen: Uit Taizé: Nunc Dimittis, lofzang van Simeo