2019-01-23 Vesper in het Birgittinessenklooster

deel bericht:
[bws_pdfprint display=”pdf,print”]

Vesper in het Birgittinessenklooster

Woensdagavond 23 januari 2019 werd een oecumenische vesper gehouden in het Birgittinessenklooster, vanwege de Week van gebed om eenheid. De kerken in Indonesi├ź hebben het thema voor deze week aangedragen: Recht voor ogen. Daarop zijn de lezingen, liederen en het gebed in de viering gericht. Na de viering was er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.

Birgitenessen
Birgitinessen zusters
Birgitinessen zusters