Op Witte Donderdag 29 maart vierden we, na de lezing van het verhaal van de voetwassing, het Heilig Avondmaal.
Op Goede Vrijdag werd door middel van een stemmenspel het lijdensverhaal van Jezus verteld vanuit het Johannesevangelie.
En tijdens de Paaswake werd de nieuwe Paaskaars binnengedragen.
We herdachten onze doop en vierden opnieuw de Maaltijd van de Heer.