Zondag 1 September 2019

30 augustus 2019 Uit Door Bethelkerk Weert

WEERT, 1 SEPTEMBER 2019

welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst)

OM TE BEGINNEN

ORGELSPEL EN STILTE

Bemoediging:

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

DREMPELGEBED

….. door Jezus Christus, onze Heer. AMEN

ALLEN GAAN STAAN

PSALM 136: 1, 2, 12, 13

ALLEN GAAN WEER ZITTEN

SMEEKGEBED

GLORIA: lied 302: 1, 4

NADEREN OM TE HOREN

GROET

De Heer zij met U
DE HEER ZEGENE U

GEBED VAN DE ZONDAG/OM DE OPENING VAN HET WOORD

KINDERLIED 923 Wil je wel geloven dat het groeien gaat

DE KINDEREN GAAN NAAR DE KINDERNEVENDIENST

SCHRIFTLEZING: Deutronomium 24: 17 –- 22

lucas 14: 1 –- 14

LIED 763: 1, 2, 3, 4, 5

PREEK

MUZIEK

LIED 990: 1, 2, 3, 4, 5, 6

 

BIDDEN EN GEVEN

VOORBEDEN

stil gebed
Onze Vader

INZAMELING DER GAVEN

DE KINDEREN KOMEN TERUG

GEZEGEND OP WEG

ALLEN GAAN STAAN

LIED 425

ZEGEN met gezongen ‘Amen’