Zondag 12 december 2021

deel bericht:

Zondag 12 december 2021 3e advent

Voorganger: ds. Jolien Leeffers

Pianist: Ellen de Putter

 

Welkom en mededelingen en kaars 3e advent en gedichtje

Muziek en stilte

Bemoediging en Drempelgebed

Lied: Psalm 15: 1, 4 (Wie zult Gij noden)

Inleiding thema: 9e gebod

Kindermoment adventsfilmpje

Gebed

Lezing Exodus 20: 16

Lezing Efeziërs 4:17-32

Verkondiging

Muziek

Lied Psalm 141: 1, 3 (U, Heer, roep ik)

Voorbeden, met stil gebed en Onze Vader

Collecte mededeling

Lied 344 (Wij geloven één voor één)

Vredegroet

Slotlied 838: 1, 3 (O grote God die liefde zijt)

Zegen

 

Afbeelding met tekst, teken, buiten, boom Automatisch gegenereerde beschrijving