Orde van dienst startzondag 12 januari 2020 Weert

Afscheid en Bevestiging ambtsdrager en Heilig Avondmaal

Voorganger: ds. Jolien Leeffers

Welkom en mededelingen

Muziek en stilte

Bemoediging en drempelgebed

Lied ♫ Psalm 136: 1 (Loof de Heer, want Hij is goed)

Inleiding thema: Brood als teken

Gebed om ontferming

Lied ♫ Psalm 146: 1 (Zing, mijn ziel, voor God uw Here)

Groet

Gebed bij de opening van de Schrift

Kindermoment en kinderlied We gaan voor even uit elkaar

Kinderen naar de kindernevendienst

Lezing: ♫ Psalm 104: 10-15

Lezing: Joh. 6: 35

Lied ♫ 339a (U komt de lof toe)

Verkondiging en muziek

Lied ♫ 344 geloofsbelijdenis (Wij geloven één voor één)

Afscheid en Bevestiging ambtsdrager

Lied ♫ Psalm 90: 8 (Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen)

Lied ♫ 360: 1 en 3 (Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer)

Toezingen ♫ Lied 363 (Dat ’s Heren zegen op u daal)

Gebed

Perzisch lied

Collecte: avondmaalscollecte: zelfregiecentrum, eigen erediensten, plaatselijk jeugdwerk

Kinderen komen terug

Avondmaal

Lied ♫ 377: 1 en 5 (Zoals ik ben, kom ik nabij)

Lied ♫ 413: 2 (Alles wat u prijzen kan)

Lied ♫ 568a (Ubi caritas) bij vormen kring

Slotlied ♫ 413: 1 en 3 (Grote God wij loven u)

Zegen met gezongen amen