Zondag 16 februari 2020 Bevestiging en Avondmaal

Zondag 16 februari 2020

Bevestiging Pauline Kwast als predikant geestelijk verzorger van de Stichting Land van Horne en viering van het Heilig Avondmaal

Voorgangers: ds. Jolien Leeffers en ds. Pauline Kwast

Welkom en mededelingen

Muziek en stilte

Bemoediging en drempelgebed

♫ Lied 276: 1, 3 (Zomaar een dak)

Gebed om ontferming

♫ Glorialied 8b: 1, 4, 5 (Zie de zon)

Bevestiging ds. P. Kwast

♫ Lied 972: 3 en 5 (Hier staan wij)

♫ Lied 360: 1 en 3 (Kom Schepper, Geest)

♫ Lied 972: 10 (Geloofd zij God die eeuwig leeft)

Groet

Gebed

♫ Kinderlied (Wij gaan voor even uit elkaar 1, 3)

Kinderen naar de kindernevendienst

1e lezing Exodus 2: 1-10 (NBV)

♫ Lied 119a: 1, 2 (Uw Woord omvat)

2e lezing Matteüs 5: 17-26 (BGT)

♫ Lied 119: 3, 4

Verkondiging

Muziek

♫ Lied 840: 1, 2, 3 (Lieve Heer)

Gebed, voorbede, stilgebed

♫ Perzisch lied (Onze Vader)

Collecte

Kinderen komen terug

Geloofsbelijdenis van Weert

Viering Heilig Avondmaal

♫ Tafelgebed lied 403c (Danken wij de goede God)

Onze Vader

Nodiging

♫ Lied 568a (Ubi caritas)

Vredegroet

Gemeenschap van brood en wijn

Dankgebed

♫ Slotlied 423: 1, 2, 3 (Nu wij uiteengaan)

Zegen en gezongen amen