Zondag 18 april 2021

Zondag 18 april 2021

Voorganger: ds. Jolien Leeffers-van der Ploeg

Pianist: Ellen de Putter

 

Welkom, mededelingen

Kaars aansteken

Muziek, stilte, drempelgebed

Lied Psalm 8: 1, 6 (Heer onze Heer)

Inleiding dienst: Gods naam – 3e gebod

Lied 8b: 1-5 (Zie de zon)

Lied 291a (Onze hulp)

Gebed

Lezingen, verkondiging en liederen wisselen elkaar af

Ex. 20: 7, Lev. 24: 10-16, Gen. 32: 25-30, Ex. 3: 11-14

Lied 887: 1, 3 (Wees stil en weet Ik ben uw God)

Lied 792: 1, 3 (Kom, God, en schrijf uw eigen naam)

Film ‘Ik zal er zijn’ van Sela

Gebed, Onze Vader

Collecte mededeling

Film: Slotlied 423 (Nu wij uiteengaan)

Zegen en gesproken amen

Gerelateerde afbeeldingsdetails bekijken