Zondag 2 mei 2021

Zondag 2 mei 2021

Voorganger: ds. Jolien Leeffers-van der Ploeg

 

Welkom, mededelingen

Kaars aansteken

Muziek, stilte, drempelgebed

♫ Lied Psalm 100: 1, 2, 3 (Juich heel de aarde) uit DNP’21

Inleiding dienst: 4e gebod – Rustdag – Maak werk van God

Gebed

Lezing Exodus 20: 8-11 BGT

♫ Lied 176a: 1, 2, 6 (Gedenk, o volk) GKB wijs Psalm 140

Lezing Genesis 1: 1- 2: 4 BGT

Verkondiging: 4e gebod: Maak werk van God

Muziek

♫ Lied 912: 1, 2, 6 (Neem mijn leven)

Gebed

♫ Lied 344: 1, 2, 3 (Wij geloven één voor één)

Collecte mededeling

♫ Slotlied 415: 1, 2, 3 (film familie Van Reenen)

Zegen en gesproken amen

Afbeelding met tekst, boom, buiten, teken Automatisch gegenereerde beschrijving