Zondag 21 juni 2020 Online dienst

20 juni 2020 Uit Door Bethelkerk Weert

Orde van dienst

gezamenlijke kerken Noord-Limburg op 21 juni 2020

Voorganger: ds. Jolien Leeffers

 

Welkom en mededelingen

Muziek en stilte

Bemoediging en drempelgebed

Lied psalm 84: 4 (Van kracht tot kracht)

Inleiding thema: Getuigen

Voor de kinderen

Lied Nu gaan de bloemen nog dood

Gebed

Lezing: Ezechiël 12: 1-3 (in Nederlands en in Farsi)

Lied Blowin’ in de wind (Bob Dylan)

Lezing: Matteüs 10: 16-20 (in Nederlands en in Farsi)

Lied 339a (U komt de lof toe)

Overdenking en Muziek

Lied 362: 2 (Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild)

Gebed: Voorbede, stilte, Onze Vader

Perzisch lied

Slotlied 416 (Ga met God)

Zegen en gezongen amen