Zondag 21 november 2021 Gedachteniszondag

Zondag 21 november 2021 – Gedachteniszondag

Voorganger: ds. Jolien Leeffers

Piano: Ellen de Putter

 

Welkom en mededelingen

Muziek en stilte

Bemoediging en Drempelgebed

Lied: Psalm 23: 1 (Ik wil van God als van mijn Herder spreken)

Inleiding thema: De Heer is mijn herder

Lied: Jezus is de goede herder

Kinderen naar de kindernevendienst

Gebed

Lezing Psalm 23

Lied 23b: 1, 5 (De Heer is mijn herder)

Lezing Joh. 10: 11-15

Verkondiging

Muziek

Lied Ik zal er zijn van Sela

Gedenken overledenen

Lied 736: 1, 3 (Dat ons zorgen en werken)

Namen noemen

Lied 247: 3 (U heb ik nodig)

Voorbeden, met stil gebed, Onze Vader

Collecte mededeling

De kinderen komen terug

♫ Slotlied 418: 1, 2 (God, schenk ons de kracht)

Zegen


Wordt een sponsor