Zondag 24 januari 2021

Zondag 24 januari 2021

Voorganger: ds. Jolien Leeffers-van der Ploeg

 

Welkom, mededelingen

♫ Muziek, stilte

Bemoediging en drempelgebed

♫ Lied Psalm 63: 2 (Eens zag ik in uw tempelhof)

Inleiding dienst

Filmpje met kinderlied over Samuël

Gebed

♫ Lied 317: 1, 2 (Grote God, Gij hebt het zwijgen)

Lezing 1 Samuël 3: 1-10

Lezing Marcus 1: 14-20

♫ Lied 531: 1 (Jezus die langs het water liep)

Verkondiging

Muziek

♫ Lied 266: 1, 2, 5 (Die ons schiep)

Gebed, Onze Vader

Collecte mededeling

♫ Slotlied 415: 1, 2, 3 (Zegen ons Algoede)

Zegen en gesproken amen