Zondag 26 september 2021 (regionale dienst)

Zondag 26 september 2021 Weert regionale dienst

Voorganger: ds. Jolien Leeffers

Organist: Mathieu Adriaens

 

Welkom en kaars (door de ouderling van dienst)

Muziek en stilte

Bemoediging en drempelgebed

Lied Psalm 121: 1 (Ik sla mijn ogen op en zie)

Inleiding

Kinderlied We gaan voor even uit elkaar

Kinderen naar de kindernevendienst

Gebed

Lied 91a: 1 en 3 (Wie in de schaduw Gods mag wonen)

Lezing Psalm 121

Lied Psalm 116: 1 (God heb ik lief)

Verkondiging

Lied 801: 1, 2 en 3 (Door de nacht van strijd en zorgen).

Gebed, Onze Vader

Slotlied 416: 1, 2, 3, 4 (Ga met God)

Zegen