Zondag 3 januari 2021

Orde van dienst
protestantse gemeente Weert-Budel
Zondag 3 januari 2021 Afscheid en bevestiging ambtsdragers

Voorganger: ds. Jolien Leeffers-van der Ploeg
Organist: Nol van Herpen

 

Welkom, mededelingen

Muziek, stilte

Bemoediging en drempelgebed

♫ Lied Psalm 72: 1 (Geef, Heer, de koning)

Inleiding dienst

♫ Lied 500: 1, 5 (Uit uw verborgenheid)

Gebed om ontferming en vooraf aan de Schriftlezing

Lezing Mat. 2: 1-12

♫ Lied 476: 4 (Wijzen uit het oosten)

Kort woord bij Mat. 2

♫ Lied 468: 2 (Geef de koning)

Lezing Mat. 20: 17-28

♫ Lied 339a (U komt de lof toe)

Verkondiging

♫ Lied Opwekking 687 filmpje (ipv muziek)

Bevestiging ambtsdragers

♫ Lied Psalm 134: 1 (Gij dienaars aan de Heer gewijd)

Gebed, Onze Vader

Collecte mededeling

♫ Slotlied 425 (Vervuld van uw zegen)

Zegen en gesproken amen

De 3 wijzen