Zondag 4 april 2021 Pasen

Zondag 4 april 2021 Pasen

Voorganger: ds. Jolien Leeffers-van der Ploeg

 

Welkom, mededelingen

Kaars aansteken

Muziek, stilte, drempelgebed

Lied U zij de glorie (3 coupletten – oude liedboek)

Inleiding dienst

Film opstanding van Jezus, voor kinderen

Gebed

Film kunstproject jeugd

Lezing Exodus 20: 1-6

Lezing Johannes 20: 11-17a

Lied 632: 1 (Dit is de dag)

Overdenking

Muziek

Lied 641: 1, 2 (Jezus leeft)

Wet

Gebed, Onze Vader

Collecte mededeling

Film: Slotlied 416 (Ga met God)

Zegen en gesproken amen

In plaats van naspel: Film wandelen met de dominee

Afbeelding met tekst, gras, boom, buiten Automatisch gegenereerde beschrijving