Zondag 5 juli 2020 Online dienst

Orde van dienst

gezamenlijke kerken Noord-Limburg op 5 juli 2020

Voorganger: ds. Jolien Leeffers

 

Welkom en mededelingen

Muziek en stilte

Bemoediging en drempelgebed

Lied psalm 19: 5 (Zo helpt Gij, God)

Inleiding thema: Heel gewoon

Voor de kinderen

Lied Ben je groot of ben je klein

Gebed

Lezing: Psalm 19

Lied 316: 1 en 4 (Het woord dat u ten leven riep)

Lezing: MatteĆ¼s 11: 25-30

Lied 433: 5 (Lof zij God)

Overdenking en Muziek

Lied 315: 1 (Heb dank o God)

Gedenken?

Gebed: Voorbede, stilte, Onze Vader

Perzisch lied

Slotlied 418: 1, 2, 3 en 4 (God schenk ons de kracht)

Zegen en gezongen amen

Juk - Wikiwand