Zondag 6 december 2020 2e advent en viering Heilig Avondmaal

Orde van dienst

protestantse gemeente Weert-Budel

ORDE VAN DIENST 2

voor de Bethelkerk in Weert Zondag 6 december 2020
Voorganger: ds. Jolien Leeffers

Heilig Avondmaal en 2e advent

 

Welkom en mededelingen

Gedicht en aansteken adventskaars

Muziek en stilte

Bemoediging en Drempelgebed

♫ Lied: Psalm 36: 3 (Bij U, Heer, is de levenbron)

Inleiding thema: In uw licht zien wij licht

♫ Lied 598 (Als alles duister is) 3x

Kinderen naar de kindernevendienst

Gebed om ontferming

♫ Lied 381: 1 (Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet)

Groet

Gebed bij de opening van de Schrift

Lezing Psalm 36

♫ Lied 36a (Bij U is de bron)

Lezing Johannes 7: 37-38-39

♫ Lied 442: 1 (Op u mijn heiland)

Verkondiging

Muziek

♫ Lied 465 (Hopen en uitzien naar het licht)

Voorbeden, met stil gebed

Collecte

De kinderen komen terug

♫ Lied 344 (Wij geloven één voor één)

Avondmaal

♫ Lied 385: 2, 4 (Wij delen, wij delen)

♫ Lied 405: 1 (Heilig, heilig, heilig)

♫ lied 568a: Ubi Caritas et amor

♫ Slotlied 439: 1 (Verwacht de komst des Heren)

Zegen met gesproken amen

Afbeeldingsresultaat voor brood en wijn avondmaal | Avondmaal, Jezus, Wijn