Zondag 7 februari 2021 MDO dienst

Zondag 7 februari 2021 MDO dienst

Voorganger: ds. Jolien Leeffers-van der Ploeg

 

Welkom, mededelingen

♫ Lied 598 (Als alles duister is)

Bemoediging en drempelgebed

♫ Lied Psalm 103: 5 (Zoals een vader)

Inleiding dienst

Gebed

♫ Lied 314: 1 (Here Jezus, om uw woord)

Lezing 1 Kor. 13: 1-8a

♫ Lied 791: 1, 4, 5 (Liefde eenmaal uitgesproken)

Verkondiging

Muziek

♫ Film: Lied Opw. 488 Door de kracht van uw liefde

Gedicht

Gebed, Onze Vader

♫ Perzisch lied

Collecte mededeling

♫ Film: Slotlied Opw. 334 Heer uw licht en uw liefde

Zegen en gesproken amen