Zondag 7 november 2021

Zondag 7 november 2021   Oogst- en dankdienst, MDO dienst

Voorganger: ds. Jolien Leeffers

Organist: Nol van Herpen

 

Welkom en mededelingen en kaars

Muziek en stilte

Bemoediging en Drempelgebed

Lied: Psalm 68: 3, 7 (O God, de wonderen die Gij deed)

Inleiding thema: 8e gebod (Niet stelen maar delen)

Kindermoment

Kinderlied Kijk eens om je heen

Gebed

Lezing Exodus 20: 14

Lezing Deuteronomium 15:1-11

Lied 339a (U komt de lof toe)

Verkondiging

Muziek

Lied 311: 1, 8, 10 (Wij kiezen voor de vrijheid) v, m, v/m

Voorbeden, met stil gebed, Onze Vader

Gedicht

Collecte mededeling

Slotlied 718: 1, 2, 3, 4 (God die leven hebt gegeven)

Zegen

Afbeelding met tekst, gebouw, buiten, grond Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Wordt een sponsor