Zondag 9 februari 2020

8 februari 2020 Uit Door webmaster Bethelkerk Weert
protestantse gemeente Weert-Budel

ORDE VAN DIENST 2

voor de Bethelkerk in Weert

welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst)

OM TE BEGINNEN

orgelspel en stilte

bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

drempelgebed

door Jezus Christus, onze Heer.
AMEN

allen gaan staan

♫ psalm 66: 1 en 3

allen gaan weer zitten

smeekgebed

♫ kyrie: 301h

♫ gloria nr 305

tijdens de advent en de veertigdagentijd wordt er geen gloria gezongen

NADEREN OM TE HOREN

groet

De Heer zij met U
DE HEER ZEGENE U

gebed van de zondag

door Jezus Christus, onze Heer.
AMEN.

♫ kinderlied nr 1013

de kinderen gaan – met het licht van de paaskaars – naar de kindernevendienst

lezingen uit het oude en nieuwe testament Jesaja 43: 9 – 12 (NBV en Ja)

♫ lied nr 654: 1, 4 en 6

lezing uit het evangelie Matteus 5: 13 – 16 (NBV en Ja)

♫ lied nr 838: 1 en 3

verkondiging

muziek

♫ lied nr 918

 

BIDDEN EN GEVEN

Voorbeden van achter de tafel

♫ responsie: lied 368c

stil gebed

onze Vader

perzisch lied

 

inzameling der gaven

de kinderen komen terug uit de kindernevendienst

GEZEGEND OP WEG

allen gaan staan

♫ lied nr 418

zegen, met gezongen ‘Amen’