Zondag 18 augustus 2019

17 augustus 2019 Uit Door Bethelkerk Weert

protestantse gemeente Weert-Budel

ORDE VAN DIENST 2

voor de Bethelkerk in Weert

welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst)

OM TE BEGINNEN

orgelspel en stilte

bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

drempelgebed

….. door Jezus Christus, onze Heer.

AMEN

allen gaan staan

♫ psalm L 82: 1 en 3 ‘God staat in ’t midden van de goden´

allen gaan weer zitten

smeekgebed

gezongen of gesproken kyrie

 

♫ gloria L 906: 1 en 2 ‘God is tegenwoordig, God is in ons midden’

NADEREN OM TE HOREN

groet

De Heer zij met U

DE HEER ZEGENE U

gebed van de zondag

….. door Jezus Christus, onze Heer.

AMEN.

♫ kinderlied L 676 ‘De wind, wij zien hem niet’

de kinderen gaan – met het licht van de paaskaars – naar de kindernevendienst

 

lezing Jeremia 23: 23–29

♫ lied L 513 ‘God heeft het eerste woord’

lezing Hebr. 11: 17–29

♫ lied L 728: 1 en 2 ‘De heiligen ons voorgegaan’

lezing uit het evangelie Lucas 12:49–56

♫ lied L 677 ‘Geest uit de hemel neergedaald’

verkondiging

muziek

♫ lied of geloofsbelijdenis L 798 ‘Heer geef mij vleugels dat ik reis’

 

BIDDEN EN GEVEN

voorbeden

van achter de tafel, de voorbeden kunnen worden beantwoord met een gesproken of gezongen responsie;

stil gebed

onze Vader

 

Perzisch lied

inzameling der gaven

de kinderen komen terug uit de kindernevendienst

GEZEGEND OP WEG

allen gaan staan

♫ lied L 747: 1–4 ‘Eens komt de grote zomer’

zegen, met gezongen ‘Amen’