Orde van dienst voor zondag 25 augustus 2019 Weert viering Heilig Avondmaal

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Muziek en stilte

Bemoediging en drempelgebed

Aanvangslied: Psalm 63: 1 (Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat)

Gebed om ontferming

Lied Psalm 63: 2

Gebed vooraf aan de Schriftlezing

Kindermoment

Kinderlied: Deze dag is een bijzondere dag (canon)

Begin van de kindernevendienst

Lezing: Psalm 63: 1-9

Lied 912: 1, 5 en 6 (Neem mijn leven laat het Heer)

Lezing: Mat. 18: 1-5

Lied 782: 1 en 3 (Het koninkrijk is voor een kind)

Lezing: Lucas 10: 38-42 (tekst)

Lied 339a (U komt de lof toe)

Verkondiging (Genieten van God)

Lied: Psalm 103: 5 en 7 (Zoals een vader)

Gebed

Perzisch lied

Collecte

Avondmaal

Lied 344 (Wij geloven één voor één)

Lied 381: 2, 3, 4

Lied 568a (Ubi Caritas et amor) tijdens vormen kring

Lied 403d (Die wij kennen als een Vader)

Onze Vader

Vredegroet

Lied: Gezang 257 (Halleluja eeuwig dank en ere) (oude liedboek)

Zegen en gezongen amen

Zondag 25 augustus 2019