Zondag 25 augustus 2019

20 augustus 2019 Uit Door Bethelkerk Weert

Orde van dienst voor zondag 25 augustus 2019 Weert viering Heilig Avondmaal

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Muziek en stilte

Bemoediging en drempelgebed

Aanvangslied: Psalm 63: 1 (Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat)

Gebed om ontferming

Lied Psalm 63: 2

Gebed vooraf aan de Schriftlezing

Kindermoment

Kinderlied: Deze dag is een bijzondere dag (canon)

Begin van de kindernevendienst

Lezing: Psalm 63: 1-9

Lied 912: 1, 5 en 6 (Neem mijn leven laat het Heer)

Lezing: Mat. 18: 1-5

Lied 782: 1 en 3 (Het koninkrijk is voor een kind)

Lezing: Lucas 10: 38-42 (tekst)

Lied 339a (U komt de lof toe)

Verkondiging (Genieten van God)

Lied: Psalm 103: 5 en 7 (Zoals een vader)

Gebed

Perzisch lied

Collecte

Avondmaal

Lied 344 (Wij geloven één voor één)

Lied 381: 2, 3, 4

Lied 568a (Ubi Caritas et amor) tijdens vormen kring

Lied 403d (Die wij kennen als een Vader)

Onze Vader

Vredegroet

Lied: Gezang 257 (Halleluja eeuwig dank en ere) (oude liedboek)

Zegen en gezongen amen

Zondag 25 augustus 2019