Wereldmaaltijd 2022

De traditie om in de veertigdagentijd een wereldmaaltijd te houden, zetten we graag voort. Op woensdag 13 april a.s. bent u van harte welkom. U bent welkom vanaf 17:00 uur (maar laatkomers laten we niet buiten staan!).

Een Wereldmaaltijd brengt tot uiting dat de aarde ruim voldoende voedsel voortbrengt om alle wereldbewoners elke dag een volwaardige maaltijd voor te zetten. Voedsel genoeg voor iedereen!

Bij een Wereldmaaltijd eet een persoon niet meer voedsel dan beschikbaar is bij een eerlijke mondiale voedselverdeling. Wie zich bij een een dergelijke Wereldmaaltijd een sober of karig maal voorstelt zal zich verbazen: het is een ruime, smakelijke en voedzame maaltijd voor iedereen.

U kunt zich op allerlei manieren aanmelden: er hangt een lijst op het prikbord, u kunt een mail sturen naar mdo#bethelkerk-weert.nl of zich via de knop “Aanmelden” hierboven op deze pagina opgeven. Aanmelden kan tot en met zondag 10 april.


Drie dagen van Pasen 2022: naar een nieuw begin

We vieren de Heilige Drie Dagen

– het Triduum Sacrum

Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paasnacht als één doorlopende viering.
Ieder van deze momenten heeft een eigen dimensie en de viering loopt uit op de paaswake als hoogtepunt.

In het verlengde van de joodse traditie gaan we de weg van het donker naar het licht, de weg van de uittocht, de weg van de maaltijd, de weg door de woestijn naar het land van de belofte, de weg van de graankorrel in de aarde, de weg van de avond door de nacht naar een nieuwe morgen.

Witte Donderdag – 14 april
Goede Vrijdag – 15 april
Paasnacht – 16 april
steeds om 19:30 uur

 

Zondag 17 januari 2021 om 16 uur: Oecumenische viering

[bws_pdfprint display=”pdf,print”]

Oecumenische dienst in de Week van Gebed voor de eenheid op zondag 17 januari 2021 om 16 uur vanuit de Bethelkerk

Voorgangers uit de verschillende kerken

Met medewerking van Capella Sine Vinculis o.l.v. Bea van der Kaaij

 

Welkom (vanuit de oecumenische werkgroep)

♫ Openingslied 975: 1, 3 (Jezus roept hier mensen samen)

Inleiding

Lofprijzing

Lezing: Johannes 15: 1-17

♫ Lied 568a (Ubi caritas)

Gebeden

♫ Koor: If ye love me (van Th. Tallis)

Lezing: 1 Kor. 1: 9-10

♫ Lied 986: 2 (Door God bijeen vergaderd)

Gebeden

Groet van vrede

♫ Koor: Through the day Thy love has spared us (van Ph. Moore)

Lezing: Openbaring 7: 9-12

♫ Lied 885: 1, 2 (Groot is Uw trouw, o Heer)

Voorbeden

Overdenking

Onze Vader

♫ Lied 970: 1, 2, 3 (Vlammen zijn er vele)

Zegen

♫ Slotlied: 425: 1 (Vervuld van uw zegen)

Geen fotobeschrijving beschikbaar.