2019-01-06 Afscheid en bevestiging

deel bericht:

Afscheid en bevestiging

Op zondag 6 januari 2019 werd afscheid genomen van drie ambtsdragers en werden twee nieuwe ambtsdragers bevestigd. Ook werd de belofte van geheimhouding afgelegd door de nieuwe penningmeester van de diaconie.

Op de foto’s: de oude kerkenraad (er mist één diaken) en de drie nieuwe werkers. Zij werden toegesproken door een gemeentelid, om hen welkom te heten. Daarbij sprak de gemeente uit dat zij hen zou helpen!

C:\Users\jolie\Desktop\Afbeeldingen19-0119-01-06 10.02.14.jpg

C:\Users\jolie\Desktop\Afbeeldingen19-0119-01-06 11.35.49.jpg