2019-01-06 Kerkelijke onderscheiding

6 januari 2019 Uit Door Bethelkerk Weert

Kerkelijke onderscheiding

Aart Matsinger ontving op 6 januari 2019 bij zijn afscheid als ouderling-kerkrentmeester een kerkelijke onderscheiding voor meer dan 20 jaar trouwe dienst, om precies te zijn: al 21 jaar. En gelukkig blijft hij de administratie van de kerk verzorgen.

Aart en zijn vrouw Will werden na de kerkdienst bedankt en toegezongen door de leden van het College van Kerkrentmeesters.

C:\Users\jolie\Desktop\Afbeeldingen\2019-01\2019-01-06 11.31.20.jpg

C:\Users\jolie\Desktop\Afbeeldingen\2019-01\2019-01-06 11.38.30.jpg