Bericht uit Colombia: Schooljaar voorbij

Schooljaar voorbij.

We hebben de afgelopen week het schooljaar weer afgesloten. Een schooljaar dat we nooit meer hopen mee te maken.
Het is een jaar geweest waarbij er heel veel is gevraagd van de kinderen en de ouders. Dat hebben de leerkrachten moet organiseren en dat is een hele klus geweest. We begonnen het jaar met 136 leerlingen. Een kwart van deze kinderen kwamen straatarme gezinnen. Een groot gedeelte van deze kinderen hebben boeken, uniformen en schoolspullen gekregen.
Alles om naar school te gaan. Dat ging voorspoedig van half januari tot half maart en toen kwam Corona. Heel Colombia op slot en dus ook onze school.
Ik zat in Cartagena en kon de stad niet meer uit en datzelfde gold voor ons dorp. Ik heb nog nooit zoveel uren aan de telefoon gehangen.
Iets wat ik eigenlijk bestemd had voor de jeugd en niet voor mij. In een rot gang hebben we geïnventariseerd wie er een telefoon of internet had. Maar ook wie er een telefoonabonnement had en wie minuten zou moeten kopen.
136 kinderen waarvan 11 kinderen met een internetverbinding en 37 die kinderen met een telefoonabonnement. Van de 88 kinderen die overbleven waren er 51 in staat om minuten te kopen.
Elke schooldag 2000 pesos [€0,45]. Een fors bedrag voor mensen waarvan de meesten rond moeten komen van 15.000 pesos. De overige kinderen hebben een telefoon van kennissen of van de school geleend. We hebben geluk gehad dat we van diverse mensen extra donaties hadden gekregen. Daarvoor kan ik ze nooit genoeg bedanken. Daarmee hebben we minuten kunnen kopen voor diegene die ze op dat moment niet konden betalen. Een aantal kinderen die niet aan een telefoon kon komen hebben met kopieën gewerkt. Maar de Corona zorgde ook voor een economie die stilviel.
Binnen enkele weken kreeg ik al de eerste berichten van de leerkrachten dat er een aantal kinderen nog maar een maaltijd per dag kreeg. We hebben gedurende het gehele schooljaar gemiddeld 16 gezinnen elke maand een voedselpakket kunnen geven. Dit kunnen we blijven doen tot het einde van dit jaar. We zijn gedurende het schooljaar 29 kinderen kwijtgeraakt omdat de ouders hun kinderen niet wilden helpen. Maar we hebben er ook 32 kinderen bijgekregen die naar de publieke scholen gingen. 76% van alle kinderen in Colombia hebben het afgelopen schooljaar vrijwel geen onderwijs gevolgd. Dat was voor ons dorp niet anders. We hebben niet de kwaliteit van onderwijs kunnen geven dat we eigenlijk willen. Maar gezien de omstandigheden hebben onze leerkrachten het afgelopen jaar een wereldprestatie geleverd. Hopelijk is het volgende schooljaar weer normaal.