Orde van dienst zondag 22 november 2020 – Laatste zondag kerkelijk jaar

Orde van dienst
Zondag 22 november 2020 – Laatste zondag kerkelijk jaar

Voorganger: ds. Jolien Leeffers

Welkom en mededelingen

Muziek en stilte

Bemoediging en Drempelgebed

♫ Lied: Psalm 42: 1 (Evenals een moede hinde)

Inleiding thema: Troost en licht

♫ Lied 598 (Als alles duister is) 3x

Kinderen naar de kindernevendienst

Gebed om ontferming

♫ Lied 601: 1, 2 (Licht dat ons aanstoot in de morgen)

Groet

Gebed bij de opening van de Schrift

Lezing 1 Tess. 5: 1-11

♫ Lied 751: 1 (De Heer verschijnt te middernacht)

Verkondiging

Muziek

♫ Lied 736: 1, 3 (Dat ons zorgen en werken)

Gedenken overledenen

Lied 247: 3 (U heb ik nodig)

Voorbeden, met stil gebed, Onze Vader

Collecte

De kinderen komen terug

Slotlied 418: 1, 2 (God, schenk ons de kracht)

Zegen met gesproken amen

ErKriDo: Wereldlichtjesdag in Buggenhout