Bijdrage voor het MDO 2020

28 mei 2020 Uit Door Bethelkerk Weert

Uw bijdrage voor het MDO (Zending) voor 2020, in een “andere wereld”

Wie had ooit gedacht dat de wereld er in zo’n korte tijd zo anders uit zou zien? Veel dingen staan opeens in een ander daglicht! Dit jaar willen wij u zoveel mogelijk voor de Zendingsactie via de digitale weg benaderen.

Wij willen, als MDO, u heel hartelijk danken voor uw bijdragen in 2019, namens alle mensen die hulp ontvangen hebben.

In de maand mei vragen wij uw aandacht voor een financiële bijdrage voor diverse vaste projecten,

zowel in de regio als ook daar buiten o.a. in Afrika en Zuid Amerika, die wij steunen.

Het afgelopen jaar hebben wij o.a. geld gegeven aan de volgende projecten:

  • Zelfregiecentrum in Weert
  • “Kerst voor iedereen in Weert”
  • De regionale afdeling Zonnebloem
  • Liceo San Bernardo del Viento in Columbia (schoolproject Adriaan)
  • “De tuin van Toyo”in Benin, West Afrika

In 2019 hebben we ook een aantal goede doelen éénmalig financieel kunnen ondersteunen:

Stichting Babyspullen, Eerbied voor het leven (Hospice), Stichting KPPR, en Detra Fundation.

 

Wij vragen voor de Bijdrage Zending zowel aandacht in de Bethelkoerier, via een e-mail, op de website, in e-mail mededelingen Bethelkerk en in sommige gevallen in een brief aan gemeenteleden.

 

Graag vernemen wij uw toezegging en jaarlijkse zendingsbijdrage dit jaar in mei.  Dit kunt

u doorgeven via: zending@bethelkerk-weert.nl of een briefje in de brievenbus van de kerk.

 

De betaalwijze kan een periodieke of een éénmalige betaling zijn.  U kunt uw bijdrage direct overmaken op onderstaande rekening.

 

IBAN zending: NL55RABO0149930704 t.n.v. Diaconie Protestantse gem. Weert-Budel inz. Zending

 

Met uw financiële bijdrage kunnen wij onze wereld een beetje mooier maken.

 

Laten we blijven omzien naar elkaar in deze moeilijke tijd en wij wensen u allen veel gezond toe.

 

Met hartelijke groet en alvast bedankt voor uw bijdrage,

Diaconie: Rob Baan, Anneke Janssen en Peter van der Meule

MDO: Willemien de Koning, Kees Jansen, Henriët Reuter, Johan Kasper en Inez van Wijk