Zoals u waarschijnlijk weet, zal op 10 maart een grote Klimaatmars worden gehouden, om onze regering te vragen om eerlijke en snelle klimaatmaatregelen. Zoals bekend worden maatregelen die de klimaatopwarming tegengaan, steeds weer uitgesteld.

De mars wordt in Amsterdam gehouden.

Kerken en religieuze instellingen starten bij/in de Dominicuskerk, Spuistraat 12.

Daar zingen we met elkaar een lied en worden gezegend door PKN-scriba Rene de Reuver en bisschop Jan Hendriks van Haarlem-Amsterdam. Vervolgens vertrekken we met elkaar naar de Dam, voor een wandeling door de stad om 1 uur.

De organiserende partijen zijn Greenpeace, Milieudefensie , maar inmiddels is de lijst met organisaties die meedoen groeiende.
Men voelt dat dit een noodzakelijk en historisch momentum is, om onze regering aan te sporen tot maatregelen,
Binnenkort wordt de lijst van organisaties gepubliceerd.
Het is duidelijk dat de zorgen over het klimaat en de Aarde breed gedeeld worden!
Ook veel mensen vanuit de Kerk organiseren 10 maart mee.
Juist gelovigen voelen zich vaak betrokken bij deze problematiek. Vraagt ons geloof niet om een zorgzame omgang met de Aarde  en onze medemensen? Oefenen wij ons niet dagelijks hierin?

Ons verzoek aan u is om dit bericht van de Klimaatmars op 10 maart zo veel mogelijk te delen!
Heel hartelijk dank alvast!
Met vriendelijke groet,

Elske Scholte
Coordinatie Kerken en Religieuze instellingen voor klimaatmars 10 maart
Tel.    06-53338586