Mededelingen 29 mei 2020

Weert, 29 mei 2020

Beste gemeenteleden,

Afgelopen maandag vond een vergadering van onze kerkenraad plaats. Eén van de belangrijkste punten was uiteraard: hoe verder met onze kerkdiensten en andere activiteiten nu de maatregelen ivm het coronavirus langzamerhand worden verruimd?

Het eerdere besluit om de reguliere vieringen tot en met Pinksteren en ook alle andere activiteiten tot tenminste 1 juni niet door te laten gaan, was mede gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM en adviezen van de Protestantse kerk in Nederland. Hoewel de overheid en ook de landelijke kerk ruimte bieden tot versoepeling, blijft behoedzaamheid onze eerste prioriteit. De PKN heeft nu een protocol opgesteld en voorwaarden vermeld waaraan de kerkelijke gemeenten moeten voldoen. Hier zitten veel meer haken en ogen aan dan u en ik in eerste instantie zouden vermoeden. Nog afgezien daarvan geven veel (oudere) gemeenteleden ook aan nog lang niet naar de kerk te willen/durven komen.

In de afgelopen maanden hebben we met de regionale gemeenten Maasbracht, Roermond, Venlo en Weert-Budel gezamenlijke online kerkdiensten georganiseerd. Uit verschillende reacties uit de gemeente is op te maken dat deze diensten gewaardeerd worden, met name nu ze ook met beeld worden uitgezonden. Inmiddels zijn alle kerkenraden van de deelnemende gemeenten positief over de voortzetting van de regiodiensten. Ja, we hebben ook de mogelijkheid overwogen om de kerk op zondag te openen. Nee, we gaan het nog niet doen, hoe jammer ook. Het geeft te veel zorg en moeite gezien alle maatregelen die erbij genomen zouden moeten worden, denk daarbij aan de te kleine (ook niet goed geventileerde) kerkzaal, niet mogen zingen, geen koffie na de kerkdienst…

Kortom, onze kerkenraad heeft besloten tot 1 september nog steeds geen reguliere zondagse vieringen in de Bethelkerk te gaan houden. Tevens wordt tijdens de online vieringen ook geen avondmaal gehouden.

Het bovenstaande houdt in dat we in juni, juli en augustus zullen doorgaan met de regionale online kerkdiensten. Iedere zondag gaat één van de predikanten van de deelnemende gemeenten voor. Elke gemeente volgt zo mogelijk de eigen orde van dienst en er is een aantal medewerkers, met uit iedere gemeente een vertegenwoordiger. In de afgelopen tijd was de organiserende groep zo klein mogelijk i.v.m. de RIVM maatregelen. Deze maatregelen zijn nu iets verruimd zodat ook deze groep gemeenteleden iets groter wordt, met name om de zang goed te laten klinken.

Fijn dat er ook wat reacties zijn gekomen van de gemeenteleden, daar hebben wij zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Hartelijk dank daarvoor. Mocht u iemand kennen die niet beschikt over een computer of over internet en die het alsnog – nu de “online” periode nog langer gaat duren – op prijs zal stellen de kerkdiensten te bekijken, wilt u het ons laten weten?

Ten aanzien van andere bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld activiteiten van de ouderen of het maandelijkse ‘koffie met…’, ook deze activiteiten blijven tot 1 september stil liggen. Wel gaan straks, net als in de Vijftigdagentijd, de wekelijkse vespers op woensdagavond plaatsvinden. En bericht hierover volgt later. En omdat we nog langer het gemis gaan voelen van samenkomen in de kerk, blijft het mogelijk om even binnen te komen wandelen, voor een moment van stil gebed, het branden van een kaarsje, een moment van rust en bezinning in de vertrouwde ruimte van onze Bethelkerk. Daarbij moeten natuurlijk alle corona-maatregelen in acht worden genomen. We vragen u o.a. voldoende afstand te houden van elkaar, dat is in onze kerk mogelijk.

Laten we er voor elkaar zijn, ook al kunnen we niet mét elkaar zijn.

Svetla van Garderen, scriba