protestantse gemeente Weert-Budel

orde van Dienst

voor de Bethelkerk in Weert
zondag 19 mei 2019

OM TE BEGINNEN

orgel, stilte

bemoediging

drempelgebed

♫ lied 326: 1,2,3,6

Laat ons de Heer om ontferming aanroepen……

Kyrië en gloria in één: Lied van hoop.

Tekst: Margreet Spoelstra, melodie ♫ lied 801

Om de mensen, godverlaten,
vluchtelingen, doodswoestijn,
om de woede, om de tranen
roepen wij: Je zou er zijn.
Om de haat en om de oorlog,
de verbittering, de pijn,
om die eindeloze cirkel
vragen wij: Zul Jij er zijn?

In een mens die helend leefde,
in een woord, in brood en wijn,
in ‘t verlangen dat wij delen,
zeg Jij ons: Ik zal er zijn.
Tegen onrecht, tegen honger,
tegen grootspraak, valse schijn,
vieren wij de hoop op morgen,
vragen wij: Zul Jij er zijn?

In de mensen die volharden,
trouw en onbevangen zijn,
in wie opstaan, in wie troosten,
weten wij: Je zult er zijn.

RONDOM HET WOORD

Groet

Gebed

♫ Kinderlied: 1014: 1,5

kinderen gaan naar nevendienst

Schriftlezing: Genesis 29: 14b-17, 29: 31- 30: 24

♫ Lied 845: 1,2,3

Verkondiging

Muziek

♫ Lied 695: 1,2,3,4,5

BIDDEN EN GEVEN

Voorbeden, stil gebed, gezongen Onze Vader (lied 1006)

Inzameling der gaven

kinderen terug

GEZEGEND OP WEG

♫ lied 993: 1,2,5,6,7

Wegzending

zegen, gezongen Amen.